Trygghet för alla

En trygg skola för alla, både personal och elever

Utbildningens fokus är att förebygga, upptäcka och hantera olika situationer för att på det sättet uppnå en trygg skola.

 • Mobiltelefoner och annan störande utrustning
 • Skolgården
 • Fotografering
 • Pågående dödligt våld

Vi erbjuder utbildning för att stärka skolans ledning och personal i deras roll. Vi går igenom de verktyg som finns för att hantera störningar och våld skolan.

En trygg förskola för alla, både personal och barn

Vi ser en förändring i dagens samhälle som medför att förskolor behöver se över sitt sätt att hantera säkerhet.

 • Tillträde till förskolan område
 • Hotfulla personer
 • Skyddade personuppgifter
 • Fotografering

Förskolor behöver ta ytterligare steg för att säkra tryggheten. Utbildningen går bortom utrymningsplan vid brand och olycksfall.

Säker butik

Detaljhandeln är en utsatt arbetsplats. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att minimera riskerna och utbilda sin anställda i riskhantering och agerande.

 • Konflikthantering
 • Rån
 • Ensamarbete
 • När det har hänt

Vi erbjuder utbildning för att stärka medarbetaren och öka hens förmåga att hantera uppkomna situationer.

Övriga utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom säkerhetsområdet med fokus på riskhantering genom förebyggande åtgärder och förberedelser.

 • Konflikthantering och hotfulla situationer
 • När det har hänt

Vi kan hjälpa till att inventera utbildningsbehovet hos er och skräddarsy utbildningar utifrån det. Vi hjälper er att uppfylla ert ansvar för arbetsmiljön.

Konsulttjänster

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom säkerhetsområdet med fokus på riskhantering genom förebyggande åtgärder och förberedelser.

 • Säkerhetsanalys
 • Inventering och komplettering av säkerhetsrutiner
 • Säkerhetssamordning
 • Rådgivning, fysisk säkerhet

Vi kan hjälpa till med allt från inventering av behov och framtagande av rutiner till utbildning av er personal.