Konsulttjänster

Vi hjälper er gärna att upprätta och revidera säkerhetsrutiner, se över ert säkerhetsbehov och hjälpa er skapa trygghet på arbetsplatsen.

Risk består av sannolikheten att något oönskat ska hända och storleken på konsekvensen om det händer. På MoSec arbetar vi med förebyggande och förberedande åtgärder för att minska sannolikheten och mildra konsekvensen.