Säker butik

En säker butik för alla, personal och kunder

Detaljhandeln är en utsatt arbetsplats. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att minimera riskerna och utbilda sina anställda i riskhantering och ett säkert agerande. Vi erbjuder utbildning för att stärka medarbetaren och öka hens förmåga att hantera uppkomna situationer. Utbildningen behandlar bland annat konflikthantering, rån, ensamarbete och vad som behöver göras när något har hänt. Utbildningen behandlar det som rekommendera av Svensk Handel.