Trygg förskola

En trygg förskola för alla, både barn och vuxna

Vi ser en förändring i dagens samhälle som medför att förskolor behöver se över sitt sättatt hantera säkerhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett sätt att säkerställa trygghet och säkerhet för både barn och vuxna på ett strukturerat sätt. Som en del i att nå målet om en trygg och säker förskola erbjuder vi en kurs riktad mot förskolepersonal där vi behandlar den fysiska säkerheten och rutiner kring denna. Ofta har förskolan rutiner för de klassiska scenariot brand och olycksfall.  Vår kurs hjälper förskolan att strukturera arbetet kring utflykter och bad, saknade barn, hur man hanterar skyddade personuppgifter, när barn far illa med mera. Kursen handlar även om att se till att lekplatsen, gården, är säker, vilka som får vistas på gården och hur man hanterar ovälkomna personer