Trygg skola

En trygg skola för alla, både personal och elever

Vi ser en förändring i skolan med mer våld och större oordning. Vi erbjuder utbildning för att stärka skolans ledning och personal i deras roll. Vi går igenom de verktyg som finns för att hantera störningar och våld skolan. Utbildningen behandlar också grövre våld i skolan och situationer med pågående dödligt våld. Utbildningens fokus är att förebygga, upptäcka och hantera situationer för att på det sättet uppnå en trygg skola.