Utbildning


Trygg skola

Skola_tabb

Utbildningens fokus är att förebygga, upptäcka och hantera situationer för att på det sättet uppnå en trygg skola. Den behandlar bland annat Mobiltelefoner och annan störande utrustning, skolgården, fotografering och pågående dödligt våld. Vi erbjuder utbildning för att stärka skolans ledning och personal i deras roll. Vi går igenom de verktyg som finns för att hantera störningar och våld skolan.


Trygg skola, läs mer

Trygg förskola

dagis_tabb

Vi ser en förändring i dagens samhälle som medför att förskolor behöver se över sitt sätt att hantera säkerhet. Tillträde till förskolan område, Hotfulla personer, Skyddade personuppgifter, Fotografering. Förskolor behöver ta ytterligare steg för att säkra tryggheten. Utbildningen går bortom utrymningsplan vid brand och olycksfall.


Trygg förskola, läs mer

Säker butik

Butik_tabb

Detaljhandeln är en utsatt arbetsplats. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att minimera riskerna och utbilda sina anställda i riskhantering och agerande. Vi erbjuder utbildning för att stärka medarbetaren och öka hens förmåga att hantera uppkomna situationer. Utbildningen behandlar bland annat konflikthantering, rån, ensamarbete och vad som behöver göras när något har hänt.


Säker butik, läs mer

Övriga utbildningar

Office_tabb

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom säkerhetsområdet med fokus på riskhantering genom förebyggande åtgärder och förberedelser. Vi kan hjälpa till att inventera utbildningsbehovet hos er och ta fram utbildningar utifrån det. Vi hjälper er att uppfylla ert ansvar för arbetsmiljön.


Övriga utbildningar, läs mer